Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Nowosielski z dniem 1 lipca 2020 roku, powierzył mł. bryg. Pawłowi Górskiemu, pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu.

Mł. bryg. Paweł Górski od wielu lat jest strażakiem w szydłowieckiej komendzie. Na stanowisku zastępcy komendanta zastąpi bryg. Sławomira Mielniczuka, który przeszedł na emeryturę.

Oprócz komendanta wojewódzkiego i nowego zastępcy komendanta powiatowego w spotkaniu udział wzięli również: mł. bryg. Paweł Sokół – komendanta powiatowy PSP w Szydłowcu oraz bryg. Marcin Konecki – p.o. naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

foto. www.straz.pl