Młodzieżowe Drużyny Pomocnicze z Ochotniczych Straży Pożarnych w Orońsku i Pawłowie 16 października zebrały się w swoich remizach, aby przećwiczyć umiejętności przydatne w pracy strażaka.

Tematem zajęć Młodzieżowej Drużyny Pomocniczej z OSP Orońsko była ,,Organizacja terenu działań podczas zdarzeń drogowych oraz ewakuacja osób z pojazdu”. Najpierw odbyły się zajęcia teoretyczne, a po ich zakończeniu druhowie przetrenowali nabytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych na placu przy remizie.

Podczas spotkania MDP z jednostki OSP Pawłów zostały omówione sposoby łączności, alarmowania i powiadamiania. Po części teoretycznej młodzież mogła w praktyce wczuć się w rolę dowódcy samochodu bojowego jadącego do zdarzenia i prowadzącego korespondencję w czasie trwania akcji. Następnie przećwiczono sytuację zdarzenia losowego z udziałem osoby poszkodowanej – prawidłowe zachowanie, oraz sposób prowadzenia korespondencji z operatorem nr 112.

Ćwiczenia odbyły się w dobrych humorach oraz z wielkim zaangażowaniem w wykonywanie ćwiczeń.

info: facebook\ OSP KSRG Orońsko, OSP KSRG Pawłów