11 sierpnia w miejscowości Majdów oraz Wysoka, odbyły się odbiory prac wykonanych na placach zabaw przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie oraz przy PSP im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej.

Z przyjemnością informujemy Państwa o realizacji dwóch zadań:
I zadanie „Modernizacja placu zabaw przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie”,
II zadanie „Modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Wysoka”.

Na placu zabaw w Majdowie został dokonany demontaż i utylizacja starych płyt, wyrównanie i odbudowa podbudowy pod plac, została wykonana nowa nawierzchnia oraz powierzchnia z nakładki gumowej.

Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego, wykonawcy, przedstawicieli szkoły oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszt modernizacji placu zabaw w Majdowie wyniósł ponad 108 000 zł, natomiast w Wysokiej powyżej 13 200 zł.

Wykonawcą zlecenia była firma Masters Rubber.

Info i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu