Wieś w zachodniej części gminy Chlewiska, na północ od Stefankowa. We wsi znajduje się kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.

Parafia w Nadolnej została utworzona w 1940 roku przez Diecezję Sandomierską. Zostały do niej włączone: Nadolna, Skłoby, Stefanków, Kochanów, Rusinów i Nowinki, zaś od 1946 roku również Ostałówek. W budynku obecnego kościoła w latach 1830-1905 mieszkali pracownicy i urzędnicy wielkich pieców znajdujących się w okolicy.

W latach 1905-1928 właściciel posesji- dziedzic Niekłania Konstanty Plater ulokował tu szkołę powszechną prowadzoną przez siostry zakonne sprowadzone z pobliskiej Mariówki. W 1912 roku działkę wraz z budynkiem nabył od Konstantego Platera hrabia Władysław Gustowski, który po trzech latach sprzedał ją Spółce Akcyjno-Przemysłowej L .i J. Borkowskich „Elibor”, od której w 1939 roku nabyli ją mieszkańcy Nadolnej i Stefankowa i urządzili w niej kaplicę z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu.

W niedziele i święta księża z Chlewisk odprawiali w niej nabożeństwa. W 1965 roku – z okazji obchodów 65-lecia parafii w Nadolnej wmurowano w kościele tablicę upamiętniającą pontyfikat papieża Jana Pawła II.