W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości, jaką była Niepodległość Ojczyzny wielu z nich poległo w walce, innych więziono i poddawano torturom.

Część z nich osądzono w procesach pokazowych, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a na wyrokach, które były oczywiste – natychmiastowo wykonywano kary śmierci.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku Święto nie jest dniem wolnym od pracy.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

— Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”