Dziś cmentarz można podzielić na trzy części: starą część, środkową część i nową część. Południowy fragment szydłowieckiego cmentarza to najnowsze nagrobki, w większości mieszkańców Szydłowca zmarłych w XXI wieku. Jednak największą tajemnicę kryje najstarsza część naszego cmentarza, część północna, gdzie odnaleźć możemy bardzo stare nagrobki. Niektóre datowane są na połowę XIX wieku, czyli mają ponad 150 lat. 

Niestety wiele z nich jest już zapomnianych i zaniedbanych. Mimo wszystko spacerując pomiędzy grobami, ze świadomością, że lata temu pochowano w nich mieszkańców Szydłowca, których otaczała całkiem inna rzeczywistość niż obecnie. 

Od 14 lat o historyczne ślady na szydłowieckim cmentarzu dba Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca, które organizuje kwestę na odnowę nagrobków oraz mieszkańcy Szydłowca, którzy ochoczo wspierają akcję. 

TUTAJ zapraszamy wszystkich na podróż po starych nagrobkach szydłowieckiej nekropolii. Na moment można cofnąć się w czasie myśląc o tych ludziach, by za chwilę uzmysłowić sobie, że czas ucieka, a wieczność czeka, jakakolwiek by ona nie była. Z pewnością nie udało się sfotografować wszystkich ciekawych nagrobków. 

Pamiętajmy o swoich bliskich zmarłych, nie zapominajmy również o tych, o których nie ma już kto pamiętać…