W tegorocznej akcji MF koncentruje się na działaniach informacyjnych dot. paragonów. Zwraca uwagę obywateli na zjawisko paragonów niefiskalnych i na to czym wyróżnia się paragon fiskalny.