Na facebookowym profilu „Społeczny Komitet Budowy Basenu w Szydłowcu” pojawiła się informacja o dzisiejszym spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym. 

Spotkanie dotyczyło planowanych konsultacji społecznych dotyczących budowy basenu w naszym mieście. Jak wynika z przedstawionej informacji, doprecyzowano szczegóły techniczne i treść pytań.

Pierwszy etap konsultacji w formie zapytań ankietowych wystartuje już 16 października 2017r. i będzie trwał 21 dni.

Ankiety będą anonimowe, dostępne zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej ( do pobrania w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można je także składać).

Rada Powiatu w Szydłowcu przyjęła do budżetu 2017 roku opracowanie programów  funkcjonalno-użytkowych w zakresie budowy lodowiska i basenu.

Zgodnie z założeniami koncepcji budowy, rozbudowy, modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, przyjęto kolejne etapy realizacji:

  •  IV opracowanie dokumentacji technicznej i budowa lodowiska (2017-2019)
  •  V opracowanie dokumentacji technicznej i budowa basenu (2018-2021).

Warunkiem realizacji dotyczących budowy basenu i ponoszenia  kosztów jego utrzymania jest osiągnięcie porozumienia powiatu i gmin oraz pozyskanie środków zewnętrznych.

info: Społeczny Komitet Budowy Basenu w Szydłowcu