Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i rowerzystów.

W trakcie prowadzonych działań policjanci ujawniali wykroczenia popełniane zarówno przez kierowców jak i pieszych. Policjanci ukarali 2 kierowców, którzy popełniali wykroczenia wobec pieszych, a 3 kierujących zostało pouczonych. Również piesi popełniali wykroczenia, dlatego też 2 pieszych otrzymało mandaty karne, a 6 pouczenia. Wykroczenia najczęściej popełniane przez pieszych, to przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Apele Policji oraz prowadzone cyklicznie działania NURD pokazują, że zarówno kierowcy jak i piesi coraz częściej stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a tym samym popełniają mniej wykroczeń.

sierż. Marlena Skórkiewicz