30 grudnia odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec”.

Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na 1100 m2 drogi, utwardzone kruszywem pobocza oraz zjazdy to inwestycja, której całkowity koszt wyniósł 333.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach.