Mające swoją siedzibę w zamku Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych po długiej przerwie w pierwszych dniach października 2015 roku otworzy dla zwiedzających stworzoną według nowego scenariusza, ekspozycję stałą w nowej aranżacji. Jest to zarazem uczczenie jubileuszu czterdziestolecia szydłowieckiego muzeum, jak i nowy etap w dziejach placówki.

Aby podkreślić wagę tego wydarzenia, 26 października o godzinie 16 tej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych zaprasza na uroczyste otwarcie nowych ekspozycji stałych oraz niezwykłej wystawy „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim” objętej honorowym patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Na wystawie „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim” zaprezentowane zostaną wybrane tematycznie obrazy, powstałe w okresie dwóch ostatnich stuleci, pochodzące ze zbiorów kilkunastu muzeów polskich. Zgromadzono je w komnatach szydłowieckiego zamku, aby ukazać, że instrumenty muzyczne oraz emocje wyzwalane dzięki muzyce stawały się wielokrotnie źródłem natchnienia dla artystów pędzla. W ten sposób utrwalała się więź pomiędzy dwiema dziedzinami sztuki: muzyką a malarstwem.

Wystawa ta jest w skali ogólnopolskiej pierwszą prezentacją specjalnie zgromadzonych rodzimych dzieł malarskich, inspirowanych muzyką i ludowym instrumentarium muzycznym. Każdy z obrazów podkreśla rangę muzyki w życiu ludzi z minionych epok. Niezwykłym wydarzeniem jest sama możliwość, obejrzenia w jednej placówce muzealnej, zlokalizowanej poza wielkimi centrami kultury dzieła: Jan Piotra Norblina, Franciszka Kostrzewskiego, Wojciecha Gersona, Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego, Władysława Jarockiego, Vlastimila Hofmana, Tadeusza Makowskiego, Zofii Stryjeńskiej, szkice Jana Matejki do polichromii Kościoła Mariackiego w Krakowie oraz prace innych uznanych artystów.

Wystawa „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i życzliwości wielu muzeów polskich. Mamy nadzieję, że dostarczy zwiedzającym nie tylko wrażeń estetycznych, ale pozwoli poznać dzieła malarskie, pokazujące zasięg i popularność instrumentów ludowych i muzyki w Polsce w okresie ostatnich dwóch stuleci.

Inauguracja wystawy zostanie uświetniona wieloma wydarzeniami, między innymi koncertem „Orkiestry Czasu Zarazy”, nietypowego kwintetu pod kierownictwem Pawła Iwaszkiewicza, który wykonuje zachowane utwory polskie Georga Philippa Telemanna, odtwarza melodie grane w XVIII-wiecznych polskich karczmach, z zastosowaniem tradycyjnych instrumentów, w tym dud, skrzypiec i basów.

Trwałym śladem wystawy będzie katalog prezentujący wszystkie zgromadzone na niej obrazy.