22 września w gabinecie burmistrza Szydłowca odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano dotychczasowym członkom oraz wręczono powołania do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szydłowiec.

Podziękowania za pracę i zaangażowanie otrzymali Roksana Jóźwik, Jolanta Pietras, Hanna Karpeta, Tomasz Szczęsny, Tomasz Stopa oraz Rafał Berus.

Nowo powołanymi członkami zostali Katarzyna Wełpa, Izabela Krzewińska, Justyna Szaraniec, Leszek Malmon oraz Radosław Zugaj.

Zespół opracowuje i realizuje indywidualne plany pomocy, a także inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitoruje sytuację w tych rodzinach.

Obsługę organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej, posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół interdyscyplinarny powołuje burmistrz. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

info: UM Szydłowiec