Inżynier transportu, audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego Tomasz Lewandowski został, z dniem 21 lipca, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Tomasz Lewandowski całe życie zawodowe związany jest z drogami i zarządzaniem ruchem na drogach. W ostatnim okresie pracował w strukturach drogowych województwa mazowieckiego.

Przez 11 lat zajmował się zarządzaniem ruchem, na liczącej około 3 000 km sieci dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, gdzie odpowiadał za geometrię dróg wojewódzkich oraz ich oznakowanie.

Wykonywał również czynności z zakresu nadzoru nad Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przez ostatni rok był dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

info: Powiat Szydłowiecki