Powiat Szydłowiecki w swoich przyjętych założeniach ma między innymi ochronę małej architektury sakralnej oraz przywrócenie im należnego miejsca w pamięci zbiorowej. W ramach tego programu, 14 września, poświęcono nowy krzyż, który stanął w miejscu starego, zniszczonego krzyża na uporządkowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych i pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Szydłowiec, placu. Nowy krzyż, został wykonany w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu przy współpracy z Andrzejem Ucińskim. Stary, o czym zebranych poinformował Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki , dostanie drugie życie. Z odzyskanego materiału powstaną małe krzyże, które trafią m.in. do szkół, instytucji, szczególnie tych, które pomogły przy realizacji przedsięwzięcia, do inicjatorów.

Historia krzyża znana jest z przekazów ustnych. Według lokalnej narracji ma ścisły związek z rewolucją lat 1905 – 1907. W naszym rejonie miała ona wzmożony przebieg. To tu (Staropolski Okręg Przemysłowy) miały miejsca wystąpienia robotników popartych przez niepodległościową Polską Partię Socjalistyczną. Miejscowi łączą wydarzenia rewolucji z tow. Janem (prawdopodobnie pseudonim), który wracając z ukrycia z lasu między Barakiem a Starą Wsią zginął w walce z oddziałem kozaków. Po rewolucji Stanisław Indyka, który pomagał Janowi, wraz z Antonim Cendrowskim i Stanisławem Górlickim wystawili krzyż w miejscu śmierci bojowca Jana. Mieszkańcy Starej Wsi oraz dawni bojowy jeszcze w lata 20 – tych XX wieku opiekowali się krzyżem. W 1959 i na przełomie lat 60 i 70 krzyż był wymieniany. Teraz w 2016 roku mieszkańcy Starej Wsi z władzami powiatu, Szydłowca, księżmi przywrócili pamięć tym wydarzeniom, postawili i poświęcili nowy krzyż. Dla upamiętnienia „tragicznych wydarzeń rewolucji 1905 – 1907r. skierowanej przeciwko absolutyzmowi carskiemu oraz uciskowi robotników fabrycznych i rolnych”.

krzyzpiaskowa3

krzyzpiaskowa1

foto i info: szydlowiecpowiat.pl