Tematem spotkania były zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających w tym tzw. dopalaczy. Wizyta miała charakter prewencyjny, a jej celem było zwrócenie uwagi na problemy, na jakie mogą być narażone dzieci.

4 kwietnia 2016r. policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu wraz z przedstawicielem szydłowieckiego Sanepidu spotkali się z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia, jakie wynikają z zażywania narkotyków, w tym tzw. dopalaczy, po które coraz częściej sięga młodzież, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie niesie ich zażywanie. Przybliżone zostały też zasady reagowania na podejrzenie posiadania lub zażywania przez uczniów środków odurzających. Funkcjonariusze poinformowali rodziców o odpowiedzialności karnej osób nieletnich i przypomnieli, że nieletni również mogą trafić przed oblicze sądu. Jednocześnie zachęcali rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń.

Spotkanie to miało przypomnieć, że w trosce o dobro dziecka ważna jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami i Policją.