Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobie Pana burmistrza Artrura Ludwa, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Koniarczka, oraz pracownika Urzędu Miejskiego Pani Jadwigi Kopyckiej. Obecna była również wicedyrektor szkoły Pani Grażyna Olesińska.

W obchodach Światowego Dnia Chorego brały udział dzieci wraz ze swoimi opiekunami z Przedszkola Samorządowego nr 2 im. „Małych Odkrywców”, oraz uczniowie klas integracyjnych i klasy specjalnej z naszej szkoły. Spotkanie poprowadziła Pani Jadwiga Kopycka, kilka słów do wszystkich zebranych skierował również Pan burmistrz.

W dalszej części piątkowego spotkania, zaproszone dzieci z Przedszkola Samorządowego pod kierunkiem swoich pań, zaprezentowały utwór muzyczno-ruchowy. W programie artystycznym wystąpili również uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowani byli do występu przez swoich nauczycieli. Dzieci z klas integracyjnych i klasy specjalnej, zaprezentowały ciekawy i ekspresyjny program artystyczny.

Po części artystycznej wszystkie obecne dzieci otrzymały słodkie upominki z rąk Pana burmistrza i zostały zaproszone na przygotowany poczęstunek. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Zebrani licznie rodzice z ciekawością i wzruszeniem przyglądali się poczynaniom swoich pociech, a wszyscy zebrani nagradzali gromkimi brawami występ każdej z grup.

Więcej zdjęć na Facebooku

Info: Dorota Suligowska