Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w ogólnopolskim konkursie na audiowizualne nagranie etnograficzne, ukazujące i utrwalające wybrany aspekt lokalnej tradycji muzycznej.

Wraz z postępem technologicznym zmienia się świat wokół nas. W nowej rzeczywistości tworzącej nowe konteksty społeczne zmienia się także kultura muzyczna i sposób jej rejestrowania. Etnologia, etnomuzykologia są tymi obszarami, w których możemy zaobserwować jak rozwijał się sposób utrwalania ludowych przyśpiewek, melodii czy pogawędek. Jadwiga i Marian Sobiescy w latach 30-tych XX wieku, jako jedni z pierwszych zajęli się dokumentacją fonograficzną polskiej muzyki ludowej. Zaczynali od wałków woskowych i fonografu Edisona. W okresie międzywojennym wożąc go na rowerowym bagażniku, jeździli od wsi do wsi i nagrywali najstarszych muzyków. Następnie używali płyt żelatynowych, a po II wojnie światowej płyt decelitowych i własnoręcznie wykonanego aparatu sprężynowego do nagrań mikrofonowych. Do tak poręcznych urządzeń jakimi dysponujemy teraz – cyfrowych dyktafonów, aparatów i smartfonów dzieliło ich ponad pół wieku. Mimo to, swoimi nagraniami utrwalili dobro kulturowe, którego wartość jest nie do przecenienia. Dlatego też, poprzez konkurs „Od fonografu do smartfona” chcielibyśmy zaprosić do kontynuowania dokumentacji kultury muzycznej polskiej wsi.

Zasady udziału w konkursie są proste: za pomocą dostępnego urządzenia multimedialnego (np. kamera, aparat fotograficzny, tablet, smartfon) należy nagrać materiał audiowizualny – film, w którym tematem przewodnim będzie wybrany aspekt lokalnej tradycji muzycznej, kultywowanej na terenach polskich (muzykowanie kapeli, przyśpiewki wykonywane przez śpiewaka/śpiewaczkę, obrzędy, święta rodzinne i doroczne, itd.).
Nagranie – film powinno być nie krótsze niż 2 minuty i nie dłuższe niż 5 minut. Zgłoszenie należy przesłać korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w trzech kategoriach wiekowych:

  1. 15 – 19 lat (uczniowie szkół średnich),
  2. 20 – 26 lat,
  3. powyżej 26 lat,

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja konkursowa wyłoni autorów, którym przyzna nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnień. I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 700 zł, wyróżnienia – liczba i kwota do decyzji Komisji konkursowej.

Wyróżnione nagrania konkursowe – filmy będą udostępnione na wystawie czasowej „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” a także na muzealnej stronie internetowej i na kanale youtube MLIM w Szydłowcu. Wybrane nagrania – filmy będą udostępnione w panelach dotykowych na muzealnych wystawach stałych i/lub czasowych.

NAGRAJ FILM I WYGRAJ KONKURS!

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”, realizowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku Jubileuszu 50-lecia powołania MLIM w Szydłowcu.