Naukę w Dwuletniej Szkole Policealnej jest bezpłatna i może ją rozpocząć każdy, kto ma świadectwo ukończenia szkoły średniej, Liceum lub Technikum – nie musisz mieć Świadectwa Maturalnego. Aby się u nas uczyć, nie musisz zdawać żadnych egzaminów, liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc, na każdym kierunku jest ograniczona, im szybciej złożysz kwestionariusz, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę na wybranym kierunku.

Wymagane dokument: 1. Kwestionariusz osobowy 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej 3. Zdjęcia 2 sztuki.