19 sierpnia 2018 roku (niedziela) odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Wyścigu kolarskiego „O Konar Dębu Czwartaka”. W tym roku patronat nad imprezą objęli Starosta Szydłowiecki oraz zawodowa grupa kolarska CCC Sprandi Polkowice. Tradycyjnie organizator, tj. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, przewidział trasy punktowane jak również trasę przejazdu rekreacyjnego.

Start wyścigu w miejscowości Łaziska (gm. Orońsko) o godz. 15.00. Uczestnicy będą pokonywali pętle o długości 14,2 km, których liczba będzie uzależniona od kategorii wiekowej. Tym samym zaplanowano następujące dystanse:

  • 1 okrążenie: 14,2 km
  • 2 okrążenia: 28,4 km
  • 3 okrążenia: 42,6 km
  • 4 okrążenia: 56,8 km

Klasyfikacja będzie prowadzona osobno wśród mężczyzn i kobiet. Organizatorzy przewidzieli  następujące kategorie:

  • M10 – 10-18 2 okrążenia 28,4 M/K
  • M20 – 18-29 Mx4, Kx3
  • M30 – 30-39 Mx4, Kx3
  • M40 – 40-49 Mx4, Kx3
  • M50 –  50-59 Mx3, Kx3
  • M60 – 60+    Mx3, Kx3

Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie przy udziale firmy zewnętrznej. Organizatorzy zapraszają do elektronicznej rejestracji uczestnictwa na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl.

Ze względu na istotny wzrost kosztów organizacji imprezy w tym roku wprowadzono konieczność uiszczenia wpisowego, które w kwocie 25 zł należy wpłacić do dnia 16 sierpnia 2018 roku na konto stowarzyszenia podane w regulaminie wyścigu lub w kwocie 30 zł bezpośrednio w dniu wyścigu w biurze zawodów, które będzie czynne od godz. 13.00. Uczestnicy przejazdu rekreacyjnego oraz uczestnicy do lat 18 biorą udział w imprezie bezpłatnie.

Szczegółowe informacje dotyczące imprezy zamieszczone są na www.oronsko.org