Podczas ostatnich obrad Rady Powiatu określona została sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu szydłowieckiego powiatowych przewozach pasażerskich.

Sieć będzie składać z następujących linii komunikacyjnych.

  • Linia numer 14/30 100 U – Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary, Zbijów Mały, Zbijów Duży,  Mirów, Rogów, Bieszków Dolny, Gąsawy Rządowe, Sadek, Barak.
  • Linia numer 14/30 200 U – Szydłowiec, Ciechostowice, Majdów, Łazy, Szydłowiec, Szydłowiec PKP Gąsawy Plebańskie, Jastrząb.
  • Linia numer 14/30 300 U – Borki, Huta, Antoniów, Chlewiska, Szydłowiec.
  • Linia numer 14/30 400 U – Zaborowie, Łaziska, Ciepła, Świniów, Zdziechów, Wysoka, Zastronie, Jankowice, Zdziechów „Działy”, Szydłowiec
  • Linia numer 14/30 500 – Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce, Ostałów, Ostałówek, Krzcięcin, Wysocko, Długosz, Szydłowiec.
  • Linia numer 14/30 600 – Wola Korzeniowa, Szydłowiec, Świerczek, Chustki, Wałsnów, Dobrut, Orońsko, Guzów, Kolonia Górna, Chronów Kolonia, Kolonia Dolna, Łaziska, Zaborowie.

Uchwała jest realizowana (mocą obowiązującą) od 1 stycznia tego roku.

Powiat stara się o dofinasowanie wyżej wymienionych linii od Wojewody Mazowieckiego jednak w pierwszej turze naboru wniosek nie został objęty dopłatą w ramach limitu środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku.

Z informacji jakie uzyskaliśmy, no niestety, ale dofinansowanie dostały same gminy i związki gmin, więc czekamy na drugie rozstrzygnięcie, z którego będzie wynikało, miejmy nadzieję, że w tym drugim rozdaniu powiaty uzyskają dofinansowanie.” – Odpowiada wicestarosta powiatu Szydłowieckiego Anita Gołosz.

Transport będzie realizowany, ponieważ przewoźnicy od pierwszego stycznia będą jeździć na podstawie zezwolenia linii regularnych. Taką informację przekazała podczas sesji Rady Powiatu naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Anna Mamla. Przejazdy te jednak nie będą dofinasowane do momentu rozstrzygnięcia drugiego naboru i decyzji wojewody w tej kwestii.

Dofinansowanie dla gminy Mirów

Wiosek o dotację w pierwszym naborze wniosków na 2024 rok przeprowadzonego 19 października do 10 listopada 2023 roku złożyła gmina Mirów i uzyskała dofinansowanie w kwocie ponad 300.000,00 zł. Oznacza to, że przewozy w gminie zostaną objęte dopłatą w ramach limitu środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku.