12 października do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieszkowie Górnym dotarł profesjonalny zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego.

Zestaw składa się z dwóch narzędzi: nożyc hydraulicznych oraz rozpieracza ramieniowego. Nowy sprzęt będzie przede wszystkim wykorzystywany do cięcia i rozciągania karoserii pojazdów podczas wypadków komunikacyjnych gdzie dochodzi do uwięzienia poszkodowanych, a więc będzie miał bezpośredni wpływ na ratowanie życia ludzkiego.

Zakup wspomnianych urządzeń kosztował blisko 60 tys. zł i w dużej części został sfinansowany ze środków zewnętrznych.

Na ten cel otrzymano dotację z WFOSiGW w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie również w kwocie 20.000,00 zł. Pozostałe środki zgromadził samorząd gminny oraz OSP.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieszkowie Górnym w grudniu 2021 roku dołączyła do elitarnego grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Przynależność do KSRG stawia odpowiednie standardy wyposażenie. Od tej chwili druhowie z Bieszkowa będą mogli skutecznie reagować w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Info. i foto. gmina Mirów