W dniu 24 Listopada odbyło się uroczyste otwarcie boisk wielofunkcyjnych przy PSP w Gąsawach Rządowych i PSP w Woli Lipienieckiej. Na to wydarzenie Szkoły zaprezentowały specjalny program artystyczny oraz wyjątkowo przygotowały się do podjęcia gości uczestniczących w tym wydarzeniu.

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych gminy Jastrząb, oraz otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie: 607 810,51zł. Przyznane środki pozwoliły na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej, każde o powierzchni 1109,25 m².

Zakres prac obejmował m.in. przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie robót ziemnych, drenaż odwadniający, budowę boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem, zawierające w swym obrysie: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, ogrodzenie boiska: piłkochwyty z siatki polipropylenowej, brama i furtka, osprzęt sportowy.

Na temat tej inwestycji, wójt gminy Andrzej Bracha wyraził się w słowach: „Otwarcie boisk jest ważnym wydarzeniem dla naszych dzieci, ponieważ aktywność ruchowa, którą tu zaznają wpłynie pozytywnie na ich rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Będzie to miejsce spotkań wypełnione radością, ale i sportowym trudem, który z pewnością przerodzi się niegdyś w znaczące osiągnięcia. Budowa boisk jest efektem naszej ciężkiej pracy i ukoronowaniem wielu lat starań o ich realizację. Dla takich chwil warto pracować i wierzyć w to, że marzenia się spełniają. To właśnie takie chwile dają niesamowitą radość i motywują do dalszej pracy. W tym dniu w wielu oczach pojawiły się łzy wzruszenia.”

25 października poprzedniego roku, wójt informował, ze gmina Jastrząb otrzymali zgodę na 11,4 mln złotych dofinansowania na wszystkie 3 złożone wnioski w tym momencie. Zostały one rozpatrzone pozytywnie w ramach dofinansowania z programu Polski Ład.

  1. Budowa budynku przy boiskach sportowych z zapleczem szatniowo sanitarnym. Dodatkowo parking dla samochodów, ciągi piesze oraz pieszo-jezdne. Wartość inwestycji 2,5 mln złotych, w tym tylko 10% wkładu własnego Gminy.
  2. Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku PSP w Gąsawach Rządowych wraz z wyposażeniem. Wartość inwestycji 4,5 mln złotych, w tym tylko 10% wkładu własnego Gminy.
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia – Wola Lipieniecka Duża. Wartość inwestycji 5,4 mln, w tym tylko 5% wkładu własnego Gminy.

Budowa sali gimnastycznej trwa. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat –

Przy szkole w Gąsawach budują salę gimnastyczną

Info i Foto: Urząd Gminy w Jastrzębiu