Jak już informowaliśmy 24 września, we wtorek odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Podczas najbliższego posiedzenia radnych jednym z punktów będzie „powołanie Komisji doraźnej do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Rady Miejskiej”. 

Nie wiemy przez kogo sprawa została zgłoszona do wojewody mazowieckiego. Wiemy natomiast, że Wydział Nadzoru Prawnego wskazuje, aby sprawę potraktować jako pilną.

Sprawa ma dotyczyć piątki radnych miejskich:

  • Marka Plewy – w zakresie pełnienia funkcji kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osobom Niepełnosprawnym, którego siedziba mieści się w budynku będącym mieniem Gminy
  • Marka Ceglińskiego – w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której dostarcza, na podstawie umowy podpisanej z Gminą, mięso do stołówek szkolnych na terenie Gminy
  • Adama Pietrasa – w zakresie prowadzenia agencji ubezpieczeniowej, która dokonuje ubezpieczeń pojazdów będących własnością podmiotów gminnych
  • Anny Majstrak – w zakresie prowadzenia działalności z naruszeniem wskazanego przepisu
  • Jadwigi Kopyckiej – w zakresie prowadzenia działalności z naruszeniem ust. 2 wskazanego przepisu

Chodzi o możliwość naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 24f. TUTAJ

Wydział Nadzoru Prawnego wojewody mazowieckiego poinformował również, że jeżeli radny przez rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem majątku komunalnego gminy, której jest radnym, to jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania o czym stanowi powyższy artykuł ustawy o samorządzie gminnym. Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy z 5 stycznia 2011 roku. W pierwszej kolejności leży to w kompetencjach Rady Gminy.

To początek tej sprawy, jak się potoczy? Nie wiadomo, pierwsze szersze informacje pojawią się może dopiero podczas sesji 24 września, na której oczywiście będziemy.