Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu zapraszają do udziału w konkursie „Z polszczyzną za pan brat”.

Konkurs skierowany jest do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Konkurs ma na celu: upowszechnianie kultury języka wśród młodzieży, popularyzację języka polskiego, wzbogacanie słownictwa, krzewienie pięknej mowy ojczystej, troska o polski język jako wyraz szacunku do Ojczyzny.

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap (przystępują do niego wszystkie zgłoszone zespoły) polega na rozwiązaniu testu językowego i wyłonieniu 12 zespołów z najwyższą liczbą punktów;

II etap konkursu oparty będzie na zasadzie współzawodnictwa i składa się z następujących konkurencji:

I konkurencja: zespół otrzymuje 4 zestawy zdań. Zadaniem zespołu jest wskazanie prawidłowej odpowiedzi w każdym zestawie. Za 1 zestaw 2 pkt. Do konkurencji nr 2 przechodzi 9 zespołów z największą liczba punktów.

II konkurencja: „Gimnastyka dla języka” polega na prawidłowym przeczytaniu łamańców językowych przez wszystkich uczestników. Zespół losuje trzy „łamańce”. Za każdy prawidłowo przeczytany 1 punkt. Do konkurencji nr 3 przechodzi 6 zespołów z największą liczbą punktów.

III konkurencja: krzyżówka – należy podać poprawne nazwy zwierząt i wpisać je do krzyżówki w odpowiednie miejsce. Wygrywa zespół, który jako pierwszy poda prawidłowe hasło. Za każdą odpowiedź punkt, za hasło dodatkowe 5 pkt. Organizatorzy przewidują trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia.

Przebieg konkursu:

Opiekunowie uczestników zgłaszają liczbę uczniów biorących udział w konkursie telefonicznie pod nr 606-109-572 do dnia 3 marca 2020r. (każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwoje uczniów, którzy występują jako zespół).

Konkurs odbędzie się w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu dnia 5 marca 2020r. Start o godz.10:00.

Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem starosty szydłowieckiego.