Ziemia Szydłowiecka może poszczycić się wieloma interesującymi zabytkami, wokół których ogniskuje się także powiatowy program konserwatorski. Przywracanie dawnego blasku obiektom sakralnym, dziełom sztuk plastycznych czy wytworom sztuki ludowej, znajduje uznanie w zaangażowaniu samorządów, instytucji i stowarzyszeń.

Ku uciesze odbiorców, powstają liczne wydawnictwa, popularyzujące wiedzę o regionie – jego zabytkach, kulturze i znaczących postaciach. Do kanonu regionaliów trafi niebawem książka nosząca tytuł „Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla” autorstwa Ireny Przybyłowskiej-Hanusz. Promocja wydawnictwa odbędzie się 15 lutego o godz 18. w sali kameralnej szydłowieckiego zamku. Wybrana data zbiega się z 510 rocznicą ukończenia budowy tej wspaniałej świątyni oraz z 592 rocznicą nadania Szydłowcowi praw miejskich.

W książce zawarte są informacje o patronie kościoła św. Zygmuncie królu. Powstanie parafii ukazane jest na tle historii miasta. Omówione zostały: architektura kościoła, zabytkowe tablice nagrobne na przykościelnym placu. We wnętrzu świątyni opisane zostało prezbiterium, nawa, kaplice i kruchty, ołtarze, obrazy i rzeźby. Zamieszczono wykaz kościołów wchodzących w skład szydłowieckiego dekanatu, proboszczów pracujących w tej parafii od początku jej istnienia, księży pracujących poza granicami kraju. Omawiając współudział parafian w życiu kościoła scharakteryzowano działalność organizacji i grup parafialnych działających przy kościele oraz aktywny udział dorosłych, młodzieży i dzieci w świętach o charakterze religijnym.

info: szydlowiecpowiat.pl