Gmina Szydłowiec pozyskała 105 000,00 zł. w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”.

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
Szydłowiec skutecznie skorzystał z tej możliwości.

Za pozyskane środki zakupionych zostanie ponad 40 szt. laptopów, (dokładna ilość sztuk będzie zależała od ceny jednostkowej sprzętu), które zostaną przekazane dyrektorom gminnych szkół. Laptopy decyzją dyrekcji poszczególnych placówek oświatowych trafią do uczniów najbardziej potrzebujących.

Przypominamy, że pierwszy wniosek o grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów złożony przez Gminę Szydłowiec na kwotę 70.000 zł został pozytywnie oceniony i zrealizowany w kwietniu 2020r.