21 marca w gabinecie burmistrza Szydłowca odbyło się spotkanie z prezesem likwidowanej spółki „Biella” w Szydłowcu. Na tym spotkaniu i w późniejszym komunikacie burmistrz Artur Ludew zapowiedział chęć spotkania się z pracownikami. 

Dziś 28 marca do takiego spotkania doszło, a o jego przebiegu burmistrz poinformował na facebookowym profilu Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Drodzy Mieszkańcy

Zgodnie z zapowiedzią rozmawiałem dzisiaj z pracownikami zakładu Biella. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Plewa i Radny Tadeusz Rut. W trakcie spotkania poinformowałem pracowników Bielli, że nie miałem żadnych informacji o planowanej likwidacji zakładu, jak również o tym, że kierownictwo spółki nie zgłaszało jakichkolwiek problemów dotyczących funkcjonowania, bądź przyszłości zakładu.
Przekazałem, że samorząd Gminy Szydłowiec wystosuje pismo do Zarządu Spółki w Szwajcarii z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej zamknięcia zakładu w Szydłowcu. W piśmie tym zwrócimy się również o spotkanie, na którym przedstawię możliwości pomocy dla spółki ze strony naszego samorządu.
W dalszej części przekazałem informację, że mimo iż nie wiemy jaka będzie odpowiedź na nasze pismo ze strony zarządu głównego spółki w Szwajcarii, to nie wstrzymujemy pracy w zakresie zarówno pomocy załodze jak i w poszukiwaniu potencjalnych nabywców zakładu. W związku z tym będę kontynuował rozmowy jakie podjąłem w ciągu ostatniego tygodnia m.in. z zakładami pracy, potencjalnymi inwestorami, z przedstawicielami organizacji skupiających pracodawców, z firmami świadczącymi usługi pośrednictwa pracy, z kierownictwem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.
Przekazałem także informacje o pomocy dla załogi poprzez zorganizowanie targów pracy, które zamierzamy przeprowadzić w maju i lipcu br. Ponadto poprosiłem o kontakt z zakładową organizacją związkową i poinformowałem o możliwości uzyskania w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu pomocy prawnej w związku z zaistniałą sytuacją w spółce.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew

Czy spotkanie z burmistrzem usatysfakcjonowało pracowników? Czy faktycznie jest szansa, aby pomóc tym ludziom w miarę możliwości szybko znaleźć pracę? Pytania się mnożą, ale odpowiedzi na nie poznamy raczej dopiero za jakiś czas. Póki co szkoda likwidacji tak dużego na skalę Szydłowca zakładu i szkoda pracowników.