13 marca w szydłowieckim zamku odbyła się uroczysta, inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu. Radni złożyli uroczyste ślubowanie, po czym wybrali spośród siebie przewodniczącego Młodzieżowej Rady oraz dwóch wiceprzewodniczących. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała powołana komisja skrutacyjna.

W posiedzeniu wzięło udział dwunastu radnych, wybranych podczas wyborów, przeprowadzonych w szkołach działających na terenie Gminy Szydłowiec. Sesję inauguracyjną poprowadził jako radny „senior” mający doświadczenie w działalności młodzieżowej rady Kacper Kaleta.

W wyniku głosowania tajnego funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej objął Kacper Kaleta, który dziękując za powierzone obowiązki i zaufanie wyraził nadzieję, że będzie to rozwojowy okres dla rady. Wiceprzewodniczącymi zostali: Jakub Winiarski i Mikołaj Herka.

Głos zabrał burmistrz Szydłowca Artur Ludew życząc pomyśloności w pełnieniu funkcji, wyraził nadzieję, że młodzi radni będą chętnie współpracować z urzędem miejskim i radą miejską, dostarczając informacji na temat potrzeb młodzieży w lokalnym środowisku. Zaoferował też swoją pomoc we wszelkich działaniach podejmowanych przez młodzieżową radę.

Młodzieży w obradach towarzyszyła również sekretarz Gminy – Dorota Kubiś i przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej Wioleta Turek.

W IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu zasiadają:

 • Kacper Kaleta – Przewodniczący
 • Jakub Winiarski – Wiceprzewodniczący
 • Mikołaj Herka – Wiceprzewodniczący
 • Tomon Sobutka
 • Hanna Stopa
 • Karolina Drypa
 • Wiktoria Grzęda
 • Mateusz Herka
 • Bartosz Czarnota
 • Paweł Sroka-Utczyk
 • Oliwia Gąska
 • Wiktoria Sieczka
 • Natalia Karpeta

Info i Foto: