W czwartek 28 grudnia w godzinach 10-11 przed szydłowieckim ratuszem odbędzie się zgromadzenie zorganizowane przez Związek Zawodowy 'Razem’, zrzeszający pracowników spółki Wodociągi i Kanalizacja.

Przed szydłowieckim magistratem protestować ma kilkadziesiąt osób, a głównym temat ma być polityka kadrowa wyżej wymienionej spółki. Wiemy, że chodzi o zakończenie umowy/zwolnienie (?) jednej z pracownic laboratorium Wodociągów i Kanalizacji.

Portal Nasz Szydłowiec będzie obecny podczas jutrzejszego zgromadzenia. Pikieta została zgłoszona szydłowieckiemu Urzędowi Miejskiemu i policji.

Więcej informacji wkrótce.