Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu, promujący dbałość o kulturę słowa i rozwijający potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, budzi coraz większe zainteresowanie nauczycieli i uczniów szkół z Powiatu Szydłowieckiego – w tym roku do konkursu przystąpiło 31 uczniów, a od pierwszej edycji wystąpiło przed komisjami konkursowymi w sumie aż 161 uczestników.

W tym roku konkurs nawiązywał do Światowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada na dzień 21 lutego. Co bowiem bardziej pasuje do tych obchodów, jak nie właśnie piękne czytanie w naszym języku polskim. Do organizacji 5 edycji konkursu pięknego czytania włączyła się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu organizując dla uczestników konkursu zabawy językowe przygotowane i przeprowadzone przez Panie: Iwonę Buczek, Justynę Jakubczyk, Katarzynę Świercz oraz Annę Winiarską.

Uczestnicy mieli za zadanie pięknie przeczytać przygotowany wcześniej pod okiem nauczyciela dowolny fragment książki. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w następującym składzie:

 • Pani Elżbieta Szymańska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu.
 • Pani Beata Wójcik – bibliotekarka pracująca w Bibliotece Pedagogicznej w Szydłowcu.
 • Pani Monika Pawłowska-Szymkiewicz – kierownik Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w Szydłowcu.

Komisja konkursowa wytypowała następujących laureatów:

Mistrzem Pięknego Czytania (I miejsce) zostały ax equo Julia Jaworska uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu przygotowana przez Panią Grażynę Olesińską oraz Gabriela Falkiewicz uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, przygotowana przez Panią Beatę Walkiewicz. Wicemistrzem Pięknego Czytania (II miejsce) została Julia Kosno uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej, przygotowana przez Panią Barbarę Gajewską.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Wiktoria Pastuszka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu (opiekun: Pani Katarzyna Sasal).
 • Zuzanna Szymczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej (opiekun: Pani Grażyna Kowalska).
 • Jakub Pietralski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie (opiekun: Pani Jadwiga Wojcieszek).
 • Aleksandra Sasal z Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie (opiekun: Pani Katarzyna Sasal).
 • Małgorzata Głowacka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skłobach (opiekun: Pani Maria Głowacka).
 • Kacper Król z Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie (opiekun: Pani Dorota Pastuszko).
 • Kamila Ludew oraz Natalia Dygas z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie (opiekun: Pani Małgorzata Tarabasz).
 • Daria Szparaga z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cukrówce (opiekun: Pani Elżbieta Krupa)
 • Jakub Włodarski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Budkach )opiekun: Pani Małgorzata Zdziech).
 • Maja Dolega z Publicznej Szkoły Podstawowej w Orońsku (opiekun: Pani Beata Zawisza-Białas).
 • Kamila Drabik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym (opiekun: Pani Lucyna Wlazło).
 • Emilia Kamienik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym (opiekun: Pani Alicja Szymczyk).
 • Wiktoria Kwapisz oraz Jagoda Ślusarska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie (opiekun: Pani Marta Tomczyk).
 • Monika Zugaj z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (opiekun: Pani Joanna Miernik)
 • Krystian Krzemiński z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach (opiekun: Pani Małgorzata Stepień).

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Natomiast nauczyciele podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Agnieszka Chalastra Kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu

piekneczytanie1

piekneczytanie2