Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu ogłasza nabór do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia. Dewizą placówki jest hasło „dobra szkoła – blisko domu”.   W myśl tego przekonania, dyrektor szkoły Maria Michajłow, rozpoczynając proces rekrutacji, kieruje List do Rodziców. Zapoznajmy się z jego treścią oraz ofertą edukacyjną szkoły:

 

Szanowni Rodzice,

w związku z ciążącym na szkołach obowiązkiem związanym z procesem rekrutacji do szkół średnich uczniów kończących w tym roku szkolnym gimnazja i szkoły podstawowe, chcielibyśmy wspólnie z Wami przygotować  młodzież do świadomego wyboru kolejnego etapu kształcenia.

Przejście dziecka od nauki w szkole gimnazjalnej lub podstawowej do nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest trudnym etapem w życiu młodego człowieka. Podejmując pierwsze decyzje (wybór szkoły, dodatkowych zajęć lekcyjnych, a w konsekwencji zawodu), uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę niezbędną do planowania swojej kariery zawodowej. Niejednokrotnie pierwsze wyobrażenia o pracy zawodowej młodego człowieka, kształtują się już w dzieciństwie, a Wy Rodzice – macie często sprecyzowane plany na to, czym Wasze dzieci mogłyby lub powinny zajmować się w przyszłości. Zdarza się, że wyznaczając drogi ich kształcenia, kierujecie się często własnymi opiniami, uczuciami, doświadczeniami i sytuacją życiową. Bywa, że zastanawiacie się, kim zostanie Wasze dziecko, gdy dorośnie. Czy będzie szczęśliwe i spełnione zawodowo? Co doradzić dziecku, aby wybory edukacyjno-zawodowe były trafne? Jedną z najważniejszych czynności, którą możecie podjąć, jest rozmowa z Waszym dzieckiem o tym, czym chciałoby się zająć w przyszłości, biorąc pod uwagę zarówno wyniki w nauce, jak i cechy osobowości. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wykonywanie każdego zawodu wymaga od człowieka nie tylko posiadania określonej wiedzy, umiejętności, ale także cech, które pozwolą wykonywać zawód z pasją i zgodnie z zainteresowaniami. Wasza rola w planowaniu kariery zawodowej dzieci jest nieoceniona i większość z Was chce mieć pewność, że wybory dokonywane przez Wasze dzieci będą trafne i przyniosą satysfakcję w przyszłości.

Wychodząc naprzeciw zatroskaniu uczniów i rodziców wobec kumulacji dwóch roczników podczas naboru na rok szkolny 2019/2020 społeczność Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza organizuje wydarzenie, które pozwoli Waszym dzieciom poznać aspekty uczenia się w szkołach branżowych, technikach i liceach ogólnokształcących o profilu mundurowym.

21 marca 2019 roku zapraszamy na  „Dzień Zawodowca”, którego celem jest  zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszej szkoły. W programie przewidujemy, między innymi, pokazy kulinarne, informatyczne, technik samoobrony, prezentacje lokalnych przedsiębiorców oraz liczne konkursy.

Nasza oferta edukacyjna na rok 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych obejmuje:

Liceum ogólnokształcące – 3-letnie dla absolwentów gimnazjów i 4-letnie dla absolwentów szkół podstawowych:

  • Klasa Ochrona Granicy Państwowej
  • Klasa Ogólnopolicyjna

Technikum – 4-letnie dla absolwentów gimnazjów i 5-letnie dla absolwentów szkół podstawowych:

  • Technik informatyk
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik handlowiec (nowość)

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3-letnia dla absolwentów obu typów szkół:

  • Kucharz, Stolarz, Cukiernik z praktyką zawodową w szkole lub CKZiU
  • Elektromechanik z praktyką możliwą w firmie ToolmexTruck
  • Każdy inny zawód w klasie wielozawodowej z praktyką u wybranego pracodawcy