Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji na terenie całego kraju, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem mogą zgłaszać:

– osoby indywidualne

– organizacje

– instytucje

Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci dwóch ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jeden z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów na rzecz wdrażania  w środowiskach lokalnych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się trzech funkcjonariuszy policji z terenu garnizonu mazowieckiego: nadkom. Ewa Nowak, asp. szt. Mariusz Pogorzelski i asp. szt. Remigiusz Basiak.

Zgłoszenia nadsyłać można za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru. Kandydatury nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz składania zgłoszeń do wyróżnienia policjanta, który w szczególny sposób przysłużył się do przeciwdziałania przemocy domowej.

WP KWP zs. w Radomiu/M.S.