Najstarszy, zachowany w pierwotnym miejscu posąg w Szydłowcu.

Znajduje się po południowej części Rynku Wielkiego, w Skwerze Rynkowym. Pomnik został wzniesiony w 1921 r. dzięki fundacji społeczeństwa miasta.