Przez dłuższy czas skrzyżowanie ulic Hubala i Kościuszki w Szydłowcu było miejscem w którym bardzo często dochodziło do kolizji i wypadków, o czym wielokrotnie informowaliśmy na łamach portalu. 

Do tej pory, każdy kto wyjeżdżał z ulicy Hubala musiał ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym ulicą Kościuszki. Zbyt często jednak,  zdarzały się w tym miejscu groźne drogowe zdarzenia. Mieszkańcy Szydłowca prosili nawet o sygnalizację świetlną w newralgicznym miejscu, inni wskazywali, że wystarczy znak „STOP”.

Doczekali się. W ostatnim czasie zamiast znaków „ustąp pierwszeństwa” ustawione zostały znaki „STOP”, które obligują do bezwzględnego zatrzymania się przy skrzyżowaniu, zanim wyjedziemy z ulicy Hubala na ulicę Kościuszki.

Dodatkowo zwiększone zostało, również bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu, gdzie zlokalizowano trzy nowe przejścia dla pieszych (dwa przez ulicę Hubala, jedno przez ulicę Kościuszki), oraz chodnik wzdłuż ulicy Hubala.

Wszystko to, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców w tym miejscu. Prace zostały wykonane przez pracowników Wydziału Gospodarki i Zarządu Dróg – poinformował portal „Nasz Szydłowiec” naczelnik tego wydziału Michał Kwiatek.

Czy wprowadzenie zmiany organizacji ruchu spowoduje mniejszą ilość kolizji i wypadków na tym skrzyżowaniu? Mamy ogromną nadzieję, że tak.