26 października, w gabinecie burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, doszło do podpisania porozumienia między gminą Szydłowiec, a firmą Oventrop, która pozyskała w trybie przetargowym grunt pod inwestycję w Szydłowieckiej Dzielnicy Przemysłowej. W związku z planowanym rozwojem firmy, zakupiono od gminy działkę o powierzchni blisko 6.80ha.

Przypomnijmy, że firma Oventrop rozpoczęła swoją działalność na terenie naszej gminy w maju 2022 roku i już wtedy jej przedstawiciele deklarowali chęć rozbudowy zakładu. Planowana inwestycja, nie tylko przyczyni się do rozwoju firmy, ale również powstania kolejnych miejsc pracy. Obecnie zakład zatrudnia 78 osób i deklaruje, że w połowie przyszłego roku będzie zatrudniał ok. 175 osób, a docelowo ta liczba wzrośnie jeszcze dwukrotnie.

Zgodnie z warunkami określonymi w przetargu, podpisanie takiego porozumienia jest niezbędne przed zawarciem aktu notarialnego.

info i foto: UM w Szydłowcu