5 maja Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. H. Sienkiewicza w Cukrówce oraz mieszkańcy okolicy świętowali jedno z najważniejszych wydarzeń w historii placówki – otrzymanie sztandaru. W ten sposób uczczono 59 lat istnienia szkoły oraz urodziny patrona, Henryka Sienkiewicza.

Na uroczystości obecni byli goście, w tym wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, wicestarosta powiatu szydłowieckiego, Anita Gołosz, wójt gminy Chlewiska, Waldemar Sowiński, przewodniczący rady gminy, Jerzy Gnat.

W ciągu pierwszej części uroczystości odbyło się oficjalne poświęcenie i przekazanie sztandaru, którego dokonał proboszcz ks. Roman Kuna a uczniowie klasy ósmej otrzymali go z rąk rodziców, przez ręce dyrektor szkoły Anny Kowalik. Przedstawiciele klasy siódmej złożyli ślubowanie, w imieniu całej społeczności uczniowskiej tej szkoły. Po oficjalnej części, na sali gimnastycznej, odbyła się część artystyczna, w której uczniowie wcielili się w głównych bohaterów powieści H. Sienkiewicza.

Dyrektor szkoły Anna Kowalik podziękowała nauczycielom, rodzicom i wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia tego marzenia. Podziękowanie skierowała również do Wójta Gminy Chlewiska Waldemara Sowińskiego i Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za aprobatę i wsparcie finansowe realizacji projektu profilaktycznego „Patrona wspominamy, uroczystość szkolną mamy – nałogom zapobiegamy”, ppłk Ireneuszowi Bębenkowi Szefowi Sztabu 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu za wsparcie merytoryczne podczas prób, Dariuszowi Gruszczyńskiemu pomysłodawcy i fundatorowi masztu flagowego, Dominikowi Gruszczyńskiemu fundatorowi księgi pamiątkowej do sztandaru. Wśród wyróżnionych byli również sponsorzy, którzy zostali poproszeni o wbicie pamiątkowego gwoździa. Dyrektor podkreśliła, że uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale także do wyrażenia uznania i wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Poniżej prezentujemy foto i wideo relacje z wydarzenia.