Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza konkurs „POSZUKAJ RYTMU PRZESZŁOŚCI” na fotografie z prywatnych archiwów utrwalające obraz obrzędów i tradycyjnych zabaw tanecznych.
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich – obecnych i dawnych mieszkańców powiatów: szydłowieckiego, radomskiego i przysuskiego.

Cele konkursu:

  • utrwalanie i przywracanie pamięci o lokalnych tradycjach muzycznych i obrzędowych, południowych powiatów dzisiejszego województwa mazowieckiego, uwiecznionych na dawnych
    fotografiach, pochodzących z okresu nie późniejszego niż lata 80. XX wieku, tj. do czasu dużych przemian zachodzących na polu muzyki tradycyjnej,
  • zachęcenie mieszkańców powiatu szydłowieckiego, radomskiego i przysuskiego do poszukiwań wizualnych śladów dawnej tradycji muzycznej, dokumentującej dziedzictwo kulturowe własnego
    mikroregionu
  • uzupełnianie muzealnego zbioru dokumentacji fotograficznej utrwalającej obraz obrzędów, tradycyjnych zabaw muzycznych, a także zmian kulturowych (w zwyczajach i instrumentarium) zachodzących w XX wieku,
  • uwrażliwienie na dawne formy dokumentowania kultury tradycyjnej.

MLIM na wasze zgłoszenia czekamy do 16 października 2020 roku!

Regulamin znajdziecie na stronie internetowej:
www.muzeuminstrumentow.pl/konkursy

Wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania udziela Organizator:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 17 89

konkurs2020@muzeuminstrumentow.pl

biuro@muzeuminstrumentow.pl