Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcin – Szydłowiec od km 14+320 do km 16+288,41.

W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, dostępności, ale także popularyzacji turystyki pieszej i rowerowej na odcinku drogi powiatowej od Szydłowca (ul. Północna) w kierunku Wysocka prowadzone są prace w zakresie przebudowy jezdni i istniejących chodników, budowy ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy zjazdów indywidualnych i remont przepustu drogowego oraz budowa zatoki postojowej przyległej do jezdni.

Całkowita wartość projektu to ponad 3,4 mln zł, a kwota pozyskanego dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” wynosi ponad 2 044 806, 00 zł.

Zadanie  jest współfinansowane przez Gminę Szydłowiec. Termin realizacji projektu to kwiecień – październik 2018r.

SONY DSC

info i foto: szydlowiecpowiat.pl