Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzyma dotację w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ludowych instrumentów muzycznych.Dotacje zostały przyznane w ramach naboru wniosków ogłoszonego w dniu 11 maja 2012 r. o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

info i foto: http://szydlowiecpowiat.pl/