Dnia 14 czerwca br. odbyło się spotkanie, na którym burmistrz Artur Ludew wręczył powierzenia na stanowiska dyrektorskie do gminnych placówek oświatowych.

Gospodarzem Przedszkola Samorządowego im. Tęczowego Misia w Szydłowcu przez kolejne lata, będzie dotychczasowa pani dyrektor Renata Kowalik. Funkcje dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, będzie pełniła Pani Ewa Karpeta. Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, dyrektorem tak jak w poprzednich latach pozostaje Krzysztof Ubysz.

W spotkaniu w Ratuszu, podczas którego Burmistrz wręczył powierzenia dyrektorom uczestniczyły także: Zastępca burmistrza Szydłowca Aneta Furmańska oraz dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty Dorota Nowak, które złożyły gratulacje i życzenia wielu sukcesów oraz satysfakcji ze sprawowanej funkcji.

Info. i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu