Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek” na swojej stronie internetowej udostępniło zdjęcia eksponatów z Pracowni Historii Szydłowca.

Warto tam zajrzeć i zobaczyć to co udostępnione, a następnie wybrać się i obejrzeć na żywo. Tutaj (KLIKNIJ) możesz przenieść się do Pracowni Historii Szydłowca.

Pracownia utworzona została w 2017 roku w szydłowieckim zamku, odrestaurowanym w latach 2011-2013 w ramach projektu kluczowego pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Zbiórka eksponatów do Pracowni Historii Szydłowca prowadzona była przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek od 2009 roku. Mieszkańcy Szydłowca aktywnie uczestniczyli w tworzeniu zbiorów Pracowni przekazując ponad 300 eksponatów związanych z dziejami Szydłowca, rodzinne pamiątki, dokumenty, fotografie, przedmioty codziennego użytku. Obiekty eksponowane w Pracowni pochodzą również z Izby Pamiątkowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu oraz z kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu. Przekazane do Pracowni Historii Szydłowca obiekty pochodzą głównie z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku. Wyeksponowane zostały w 13 gablotach wystawowych, w kilku grupach tematycznych ilustrujących życie mieszkańców Szydłowca, z wyodrębnieniem: obiektów dotyczących — Żydów szydłowieckich, szkolnictwa i rzemiosła szydłowieckiego, okresu II wojny światowej oraz życia mieszkańców wsi z okolic Szydłowca. Odrębne miejsce znalazły również eksponaty pochodzących z kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu, datowane na XV i XVIII wiek. Pracownia wyposażona została w tablice opisujących historię Szydłowca i najważniejsze obiekty zabytkowe miasta oraz makietę Szydłowca. Ekspozycja pn. „Pracownia Historii Szydłowca” mieści się w historycznych wnętrzach szydłowieckiego zamku. Utworzona została na 2. piętrze skrzydła wschodniego zamku, w 5 salach o łącznej powierzchni 250 m2: w sali kominkowej z funkcją koncertowo-konferencyjną oraz w 3 przyległych salach, z wyjściem na bastion zamkowy oraz loggie widokowe. Integralną częścią Pracowni jest salon księżnej Anny Sapieżyny, ostatniej właścicielki Szydłowca.

foto główne: Wiesław Wismont