Sportowe wsparcie dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. Placówka wzbogaciła się o 10 piłek do siatkówki, 10 piłek do piłki nożnej, 10 skakanek i 25 mat do ćwiczeń – wartość prezentów wynosi około 5 tys. zł.

Bardzo serdecznie dziękujemy firmie Benefit Systems S.A. za przekazanie sprzętu sportowego naszej szkole. Mamy nadzieję, że radość naszych uczniów z tego prezentu będzie najlepszym podziękowaniem dla szczodrych darczyńców. Pozdrawiamy Zespół Benefit Systems – powiedziała Jolanta Kozłowska dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku.