Tak jak informowaliśmy niedawno większość gmin powiatu szydłowieckiego otrzymało bardzo istotne wsparcie finansowe od Samorządu Województwa Mazowieckiego na ważne inwestycje, które zostaną zrealizowane.

Pisaliśmy o tym na portalu:

Dofinansowanie dla gmin powiatu szydłowieckiego

Dofinansowanie dla gminy Szydłowiec na uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 na stronie Urzędu Miejskiego skomentował burmistrz Artur Ludew:

Uzbrojenie dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu to jedno ze strategicznych zadań jakie należy wykonać, aby uatrakcyjnić naszą ofertę dotyczącą terenów inwestycyjnych. Do tej pory mieliśmy jako gmina wiele zapytań odnośnie tych działek, ale z uwagi na brak uzbrojenia nasza oferta nie była dostatecznie atrakcyjna. W tym momencie decyzja o przyznaniu dofinansowania na uzbrojenie dzielnicy przemysłowej daje nam dodatkowe atuty i może stać się motorem napędowym do rozwoju gospodarczego Gminy Szydłowiec. Poczynimy wszelkie dalsze kroki, aby tak się stało

Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 1 380 900, 95 zł tereny inwestycyjne strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu zostaną uzbrojone poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Dofinansowanie stanowi 60% całości inwestycji, która opiewa na kwotę 2 301 501, 50 zł.

Dotychczas w szydłowieckiej strefie przemysłowej swoje siedziby postanowiły ulokować firmy Agro-Partner – produkcja części do maszyn rolniczych oraz BestPools – producent basenów. Obecnie gmina prowadzi rozmowy z trzema firmami zainteresowanymi inwestycjami na tym terenie oraz uczestniczy w rozmowach z inwestorem zainteresowanym nabyciem zakładu po firmie Biella. Łączna oferta inwestycyjna Gminy Szydłowiec to blisko 80 ha (terenów będących w posiadaniu osób prywatnych oraz częściowo gminy), które przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Na czwartek 25 marca w szydłowieckim ratuszu zaplanowana została konferencja prasowa burmistrza Szydłowca z udziałem wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. Konferencja będzie dotyczyła otrzymanego dofinansowania. Jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście, abyśmy zadali burmistrzowi lub wicemarszałkowi piszcie na adres mailowy: redakcja.naszszydlowiec@gmail.com