W niedzielę 14 marca br. rozpoczęły się w Parafii w Orońsku rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je zakonnik ze zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bożego – ojciec Eryk Hounake z Togo. Uczestnicy nauki z zainteresowaniem słuchali głoszonego słowa, które zawiera także krótkie informacje o państwie z którego pochodzi, a także o jego drodze misjonarskiej, a swoje wypowiedzi urozmaicał nauką pieśni religijnych w języku suahili, używanym w Afryce.

Zgromadzenie Misjonarzy Słowa Bożego (czyli księży Werbistów), którego zakonnikiem jest tegoroczny rekolekcjonista, zostało założone w 1875 roku przez św. Arnolda Janssena w Holandii. Strategia założyciela Werbistów opierała się w głównej mierze na odpowiednim wykształceniu misjonarzy przed ich podróżą do krajów misyjnych. Ich wykształcenie wykracza znacznie poza studia teologiczne. Wielu misjonarzy kończyło studia z zakresu kierunków matematycznych lub przyrodniczych.

Rekolekcjonista wizytujący parafię w Orońsku, posiada stopień naukowy doktora i od 13 lat mieszka i pracuje w Polsce. Doskonale włada językiem polskim, co pozwala na świetną komunikację.

Zaplanowane jest jest jeszcze jedno spotkanie z rekolekcjonistą, w najbliższy wtorek, 16 marca.

info. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko