Irena Przybyłowska – Hanusz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca z nieskrywaną radością poinformowała nas dziś wieczorem o rekordzie jaki został pobity podczas tegorocznej zbiórki na szydłowieckim cmentarzu.

9 tysięcy 41 złotych i 2,5 euro – tyle pieniążków znalazło się w puszkach wolontariuszy, po wyliczeniach których dokonano komisyjnie przez: Irenę Przybyłowską Hanusz, Elżbietę Jakubowską, Marię Nowakowską, Sławę Lorenc – Hanusz i Tomasza Jakubowskiego.

W tegorocznej kweście jak zwykle ochoczo udział wzięło wielu wolontariuszy z różnych szydłowieckich grup społecznych. Fundusze na renowację zabytkowych nagrobków zbierane były przy trzech bramach na szydłowiecki cmentarz.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca dziękuje wszystkim wolontariuszom. Ogromne słowa podziękowań członkowie stowarzyszenia kierują do wszystkich, którzy zdecydowali się wesprzeć tegoroczną zbiórkę.

Była to już 16. kwesta na szydłowieckim cmentarzu. Szydłowiecka nekropolia to piękna historia naszego miasta, o ludziach w nim mieszkających. Naszym obowiązkiem jest zachować to miejsce od zapomnienia.

Cmentarz liczący sobie ponad 200 lat, na którym spoczywają ludzie zasłużeni dla miasta, bohaterowie wojenni, nasi najbliżsi. Dbajmy o nasze wspólne dobro.