Komendant wskazał w swoim wystąpieniu na skalę zagrożeń i efekty pracy szydłowieckich policjantów w 2013 roku. Podczas prezentacji zwrócił uwagę na ważną rolę dzielnicowego, jako policjanta pierwszego kontaktu ze społeczeństwem i poprosił o przedstawienie się osobiście każdego dzielnicowego dla zabranych uczestników debaty, jak również wskazanie obsługiwanego przez nich rejonu służbowego.

Druga część debaty to otwarta dyskusja z jej uczestnikami, której hasłem przewodnim było – „bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. W tej części spotkania mieszkańcy zebrani w auli wskazywali na miejsca zagrożone, oraz problemy, które ich niepokoją i wpływają negatywnie na poczucie lokalnego bezpieczeństwa.

Wśród poruszanych tematów pojawiły się między innymi:

– zła lokalizacja przystanków dla busów/gimbusów przewożących dzieci i młodzież szkolną,

– zakłócenie ciszy nocnej w rejonie jednego z lokali gastronomicznych w Szydłowcu,

– bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowania drogi krajowej E-77 z ulica Kolejową,

– zapobieganie aktom wandalizmu i niszczenia mienia w rejonie boisk ORLIK przy ulicy Sportowej.

Na wszystkie zadawane pytania udzielały odpowiedzi osoby zasiadające przy stole prezydialnym . Niektóre spostrzeżenia i wnioski wymagające szerszego wyjaśnienia zostały zanotowane i po przeanalizowaniu zostaną podjęte odpowiednie działania.

W trakcie wypowiedzi uczestników debaty były również głosy poparcia i pochwały za dobra pracę szydłowieckich policjantów. Istotną częścią spotkania było również przekazanie informacji przez wojewodę, dotycząca realizacji zadań zadeklarowanych podczas pierwszej debaty. Wojewoda wskazał również na pewne utrudnienia, które czekają mieszkańców naszego powiatu w związku z zaplanowaną w bieżącym roku budową trasy S-7.

Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety związane z oceną pracy policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania. We wczorajszym spotkaniu udział wzięło około 100 mieszkańców powiatu szydłowieckiego, co świadczy o coraz większej świadomości lokalnego społeczeństwa, że bezpieczeństwo to „nasza wspólna sprawa”.

Pragniemy również zapewnić iż wzorem ubiegłego roku będą również odbywały się gminne debaty społeczne na terenie powiatu szydłowieckiego, o których będziemy informować m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów i strony internetowej KPP Szydłowiec.

info: KPP Szydłowiec