Wczoraj dokonano odbioru prac remontowych w ramach inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek.

Prace w świetlicy objęły: murowanie ścian działowych, wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie posadzek z płytek gresowych, licowanie ścian płytkami, malowanie powierzchni wewnętrznych, montaż opraw oświetleniowych, włączników i gniazd wtyczkowych, montaż grzejników wraz z instalacją C.O., montaż pompy ciepła, dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych.

Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja, składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, przy udziale wykonawcy – Marka Szaniawskiego, sołtysa sołectwa Szydłówek II – Zbigniewa Rucińskiego oraz radnego rady miejskiej Piotra Sadzy.

Całkowita wartość robót wyniosła 256.094,55 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków gminy Szydłowiec w kwocie 183.268,55 zł oraz w kwocie 85.000,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Info i foto: Urząd miasta w Szydłowcu