Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach, Parafia pw. św. Zygmunta w Szydłowcu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu przeprowadzą prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru przy wsparciu finansowym Powiatu Szydłowieckiego.

W odpowiedzi na tegoroczne ogłoszenie Powiatu Szydłowieckiego w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery wnioski od uprawnionych podmiotów. Komisja, powołana przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu, rozpatrzyła je pod względem formalnym i merytorycznym oraz pozytywnie zaopiniowała.

Na wniosek Zarządu Powiatu w Szydłowcu, Rada Powiatu w Szydłowcu 29 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ludowych instrumentów muzycznych,

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej obejmującej inwentaryzację i ocenę stanu zachowania drzewostanu, z uwzględnieniem stanu kompozycyjno-przestrzennego fragmentu parku na linii pomiędzy Pałacem im. Józefa Brandta, Kaplicą, a stawem Rolina – etap II,

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Zygmunta w Szydłowcu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy kamiennym nagrobku Felicji (nazwisko nieczytelne) na cmentarzu parafialnym w Szydłowcu – etap II,

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach (fot.) z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych z kamienia: naw bocznych: południowej i północnej oraz ściany szczytowej nad portykiem kościoła – etap II.

Efekty prowadzonych prac poznamy późną jesienią.

info: Powiat Szydłowiecki