Powiat Szydłowiecki przekazał dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Umowy zostały podpisane z:

– Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora Marka Buniewicza,

– Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, reprezentowanym przez dyrektor Anetę Oborny,

– Parafią rzymsko-katolicką pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie, reprezentowaną przez proboszcza ks. Krzysztofa Koseckiego.

– Jak w każdym roku Powiat Szydłowiecki potwierdza potrzebę ochrony zabytków przed nieuchronnymi skutkami czasu. Od 2010 roku na zainicjowany i konsekwentnie realizowany nasz program konserwatorski przekazaliśmy ponad 180 tysięcy złotych – podkreśla starosta Włodzimierz Górlicki.

Pochodzące ze środków własnych kwoty dotacji, tym razem zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy południowym tympanonie pałacu Józefa Brandta w Orońsku.

Zabytkowy tympanon jest integralną częścią dekoracji architektonicznej elewacji pałacu. Monogram „AC” stanowi pamiątkę po Anieli Christiani, żonie Franciszka Ksawerego Christianiego – pierwszego właściciela dóbr Orońskich, wybitnego przedstawiciela swojej epoki – humanisty, wielbiciela architektury, dyrektora generalnego Komunikacji Lądowych i Wodnych w Królestwie Polskim.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu pozyskane fundusze przeznaczy na renowację instrumentów muzycznych: harmonii ręcznej dwurzędowej guzikowej (I połowa XX w.), harmonii pedałowej /organopian/ (XIX/XX w.), skrzypiec z 2 smyczkami i futerałem (I połowa XX w.) oraz cytry akordowo-guzikowej „Fischer,s Fidola” (XIX/XX w.)

Wspomniana cytra produkcji niemieckiej, została zbudowana z drewnianego pudła rezonansowego o płaskich płytach w kolorze czarnym z naniesionym metodą kalkomanii zdobniczym motywem floralnym. Według relacji właścicielki Wiesławy Siwiec: „cytra została przywieziona z Mazur, z Lidzbarka k. Działdowa. Właścicielem był Jerzy Stanisławski, który pełnił funkcję kapelmistrza orkiestry przy OSP Lidzbark. Grał na wszystkich instrumentach bez wyjątku (dęte, strunowe). Cytrę kupił we wsi Kiełpiny k. Lidzbarka i Zielni, jako pozostałość po byłych mieszkańcach Mazur – Prusach. Cytry były własnością Jerzego Stanisławskiego od 1975 roku. Po śmierci ojca stały się moją własnością.” Pozyskany w drodze zakupu instrument został w 2016 roku wpisany do księgi inwentarzowej muzealiów MLIM w Szydłowcu.

W Pawłowie, przy XIX-wiecznej przydrożnej kapliczce zaplanowano II etap prac konserwatorsko-restauratorskich, obejmujący remont elewacji, izolacji poziomej oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Kapliczka (datowana na 1896 r.) została ufundowana przez rodzinę Hartfichów. Budynek przez wiele lat pełnił miejsce sprawowania niedzielnych i świątecznych liturgii do czasu utworzenia w 1989 r. parafii w Pawłowie – wówczas rozpoczęto budowę kościoła. W 2016 roku, kiedy obiekt sakralny został wpisany do rejestru zabytków, wykonano remont pokrycia dachu. Dziś kapliczka stanowi cenny dokument dziejów parafii i ważne miejsce w krajobrazie kulturowym wsi.

Efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy wymienionych zabytkach poznamy późną jesienią.

info: szydlowiecpowiat.pl