Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat” korzystając z gościnnych progów Regionalnego Centrum Multimedialno Bibliotecznego zaprasza na niecodzienne warsztaty dla rodziców i dzieci. 

Tematyka spotkania: rozpoznawanie uczuć i potrzeb dziecka, empatyczna komunikacja z dzieckiem, czym zastąpić kary w wychowaniu-stosowanie konsekwencji, wzmacnianie samodzielności i poczucia własnej wartości u dzieci.

Jednocześnie od 16ej zapraszamy dzieci z rodzicami na warsztaty plastyczne „Portret rodzinny”.

Czas: 5 czerwca godz.14.00

Miejsce: Regionalne Centrum Multimedialno Biblioteczne, ul. Kolejowa 9, Szydłowiec

Uczestnictwo BEZPŁATNE!

Kto prowadzi warsztat?

Anna Pietruszka-Dróżdż – coach ICC i trenerka warsztatu psychospołecznego. Ukończyła międzynarodową szkołę coachingu International Coaching Community – ICC. oraz szkolenie coachingowe z tematu Family Coaching z Marilyn Atkinson akredytowane przez Erickson College International. Pracuje nad potrzebami rodziny i związku. Trenerką psychospołeczna, skończyła Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Ukończyła Kurs prowadzenia zajęć dla rodziców na bazie Faber, Mazlish „Jak mówić,żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” i „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Od 2007 roku prowadziła warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Prowadziła grupy wsparcia dla kobiet związane z godzeniem życia rodzinnego z zawodowym. Od 2009-2011 współpracując z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, a od 2011- obecnie dla Instytutu Spraw Publicznych prowadzi warsztaty w ośrodkach dla uchodźców w całej Polsce. Koordynowała ponad 20 projektów ogólnopolskich i zagranicznych.

Sylwia Markowska – trenerka umiejętności społecznych oraz coach, ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Uczestniczyła w kursie Pedagogika Montessori w Krzyżówkach. Obecnie jest w trakcie studiów w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie na kierunku: Terapia pedagogiczna. Pedagogika Montessori. Współtworzyła Społeczną Pracownię Montessori. Przez wiele lat, pracując jako trener w korporacji prowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu: efektywnej komunikacji, asertywności, zarządzania czasem. Obecnie prowadzi szkolenia dla Rodziców i Opiekunów obejmujące zagadnienia pedagogiki Montessori. Prowadzi coaching rodzicielski. Zaczęła pracę z dziećmi – terapię pedagogiczną.

Warsztaty dla dzieci:

Marta Łabęcka – absolwentka Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej – kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Do niedawna terapeuta w pracowni plastycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu. Obecnie, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Prowadząca zajęcia z zakresu kultury i sztuki. Animatorka przyszkolnego Klubu COOLTURA. Zaangażowana w działalność pozarządową Towarzystwa Aktywnych Kulturalnie Projektoriat.

Organizator: Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT

Projekt dofinansowany z programu „Decydujesz, pomagamy”.

Zapraszamy!